Smart Decision

Smart Decision

Bij Europese aanbestedingen komt de nadruk steeds meer te liggen op transparantie, objectiviteit en rechtmatigheid. Het proces dat heeft geleid tot het selecteren van de inschrijver(s) moet zodanig zijn ingericht dat het tijdens en na de selectie mogelijk is om inzicht te verstrekken in hoe en waarom een inschrijver geselecteerd is.

Beoordelaars van inschrijvingen moeten zonder beïnvloeding tot hun oordeel komen. Het moet dan ook op ieder moment mogelijk zijn om aan te tonen dat de eenmaal vastgelegde criteria, scoringsmethoden, beoordelingen en wegingen niet tijdens het proces gewijzigd zijn.

SaaS

Er zijn diverse webbased toepassingen die als Software as a Service worden aangeboden. Veel van deze toepassingen worden daarbij ondersteund door Aanbestedende Diensten die bij het selectie- en gunningproces binnen Europese aanbestedingen zitten. Zorg er wel voor dat u een toepassing heeft die voldoet aan alle voorwaarden om aanbestedingen objectief, transparant en rechtmatig te laten verlopen.

Een elektronisch dossier

Deze toepassingen stellen inschrijvers vaak in staat om alle relevante aanbestedingsdocumenten elektronisch op te halen uit het Respondentenportaal. Hierdoor leveren inschrijvers hun informatie en documenten elektronisch aan waarmee het elektronisch aanbestedingsdossier zich zelf automatisch vult. Het gehele samenspel tussen de aanbestedende partij, inschrijver en inkoopadviseur verloopt daardoor op een efficiënte wijze.

De Smart Criteria Methode

Om toegang te krijgen tot bij de Europese aanbesteding is er een selectie- en gunningcriteria. Deze is onderscheidend, relevant en volledig. Om dit gemakkelijk te laten verlopen is er de Smart Criteria Methode ter beschikking gesteld. De methode inventariseert en kwalificeert daarnaast stakeholders, met een belang in de besluitvorming.

Een webbased toepassing is breed inzetbaar

Het selecteren van inschrijvers in het kader van een aanbesteding is slechts één van de manieren waarop een webbased toepassing kan worden gebruikt. Deze kan namelijk tevens gebruikt worden voor het:

  • Monitoren en bewaken van leveranciersperformance en contracten
  • Maken van strategische en tactische keuzes & positiebepalingen
  • Selecteren en beoordelen van personeel
  • Uitvoeren van audits, zoals nulmetingen
  • Doen van portfolio analyses

Hierdoor wordt een breed scala aan selecties aangeboden en heeft het een groot aantal audit mogelijkheden die gebruikt kunnen worden naast de inzet als hulmiddelen bij het doen van aanbestedingen.

Terug naar overzicht

Procurementnieuws brengt u inkoop nieuws, supply chain nieuws en business nieuws van gerenomeerde binnenlandse en buitenlandse mediaspelers. Naast het laatste inkoop nieuws, supply chain nieuws en videonieuws treft u tevens regelmatig een aantal inkoop columns op deze website aan.

Voor al uw vragen
Joep Lammers info@procurementnieuws.nl
Contactformulier